Info om Kårstua

Kårstua barnehage er privateid, og har tre avdelinger. På nybygde storbarns-avd "Landstad" går det 13 unger fra 4-5 år. På mellomste avd "Kåret" er det 16 unger fra 2-3 år. På småbarns-avd "Kammerset" er det 8 unger . Vi holder til i det ombygde kårhuset på Rennaker gård, og ligger ca 3 km fra Skogn sentrum og ca. 7 km. fra Levanger. Vi har et stort uteområde, med mye boltreplass og ei grillhytte. I sommerhalvåret har vi kaniner, griser, høner og hanefar i egne bur og binger inne på området. Om vinteren er alle dyra på "pensjon" i fjøset borti gården.

Vi har ansatt en musikkpedagog, og har masse sang & musikk samt dramaleik. Dette ender opp i ei årlig forestilling på våren, hvor alle unger og voksne deltar. Vi har i år Eventyr som tema på hele huset.

Vi er mye ute, og på tur i nærområdet. Friluftsliv er viktig for oss. Vi har en naturleikeplass ca 1 km unna, oppe ved skogen. Der er det diverse klatre- og huske-anretninger, gapahuk og utedo. I tillegg bruker vi Reinniælva grendalag sitt flotte område, ca 400 m nedenfor oss. Vi sdrar på lengre turer i minibussen vi eier sammen med Purktrøa barnehage. Skolestarterne deltar i tillegg i 10-på topp.

Se forøvrig alle bildene våre her på hjemmesida, samt Årsplan og Info-hefte.