Kontakt

Besøksadresse

Kårstua barnehage AS
Rennåkerveien 21
7620 Skogn

Postadresse

Kårstua barnehage AS
Rennåkerveien 21
7620 Skogn

Telefon

Kammerset:74 08 19 09
Kåret:74 08 19 09
Landstad:947881138

Styrer

Merete Bøhn-Flatås
Tlf: 918 84 071
E-post: barnehagen@kaarstua.no