Info om Kårstua

Kårstua barnehage er privateid, og har tre avdelinger. På avd "Landstad" går det 4 unger, i lokalene som vi leier av tidligere Landstad familie-bhg (Brennes-grenda i Finne). På avd "Kammerset" går de minste ungene og på "Kåret" går de største, -som holder til i kårhuset på Rennaker gård. Det ligger ca 3 km fra Skogn sentrum og ca. 7 km. fra Levanger. Vi har et stort uteområde, med mye boltreplass og ei grillhytte. I sommerhalvåret har vi kaniner, griser, høner og hanefar i egne bur og binger inne på området.

Vi har ansatt en musikkpedagog, og har masse sang & musikk samt dramaleik. Dette ender opp i ei årlig forestilling på våren, hvor alle unger og voksne deltar.

Vi er mye ute, og på tur i nærområdet. Vi har en naturleikeplass ca 1 km unna, oppe ved skogen. Der er det diverse klatre- og huske-anretninger, gapahuk og utedo. I tillegg bruker vi Reinniælva grendalag sitt flotte område, ca 500 m nedenfor oss. Vi har fokus på Skogn-Bøgda Vårres, og er ellers mye på tur i nærområdet, i nærmeste grenda og i Skogn forøvrig.

Se forøvrig alle bildene våre her på hjemmesida, samt Årsplan og Info-hefte.